Mám zájem o mapu z Virtuální mapové sbírky

Mapy vystavené na tomto portálu je možné poskytnout k reprodukci pro vědecké i komerční účely.

Jak o digitální kopie map požádat?

Emailem na digitalizace_naki@vugtk.cz a do e-mailu napsat, o jakou mapu mám zájem. Nejjednodušší cesta, jak mapu jednoznačně identifikovat je, zobrazit si ji pro prohlížení v prostředí aplikace Zoomify na našem mapovém portále. Do těla emailu pak zkopírovat celou URL adresu, např. http://www.chartae-antiquae.cz/maps/15022 . Číslo za posledním lomítkem je unikátní a nemělo by se tedy stát, že si objednáte jinou mapu. Pro jistotu pak připsat název mapy, případně rok vydání apod. Dále je nutné do emailu napsat, k jakému účelu chci digitální kopii mapy použít.

Jaké jsou technické parametry digitálních kopií map?

Drtivá většina map je digitalizována s optickým rozlišením 600dpi, 24-bitové hloubce barevnosti a je archivována ve formátu TIFF s LZW kompresí. K souborům je připojen ICC profil digitalizačního zařízení. Mapy jsou skenovány na certifikovaném skeneru s atestem pro kartometrické skenování Tento atest se používá pro přesnou digitalizaci katastrálních map. U digitálních kopií map lze před jejich předáním zmenšit optické rozlišení nebo převézt do jiného typu souboru, např. JPEG.

Kolik to stojí?

O poskytnutí mapy rozhoduje ta mapová sbírka, ze které mapa pochází a poskytnutí je zpoplatněno dle ceníku dané sbírky. Pro vědecké a studijní účely se mapy poskytují zpravidla zdarma a pro komerční jsou zpoplatněny. Před předáním mapy je třeba podepsat dohodu o poskytnutí jednorázového reprodukčního práva k mapě, plánu nebo mapovému atlasu. Protože každá instituce má své vlastní podmínky a ceníky, budeme Vás informovat o přesných podmínkách a aktuálních cenách, případně Vás odkážeme přímo na zodpovědnou osobu v dané instituci, která s Vámi vyřídí onu dohodu a předá digitální kopii mapy.

Chci mapu ve vyšším optickém rozlišení!

Mapy jsou digitalizované převážně v optickém rozlišení 600dpi. Pokud potřebujete mapu ve vyšším rozlišení, můžeme Vám mapu naskenovat s rozlišením až 800dpi. Toto nové skenování je zpoplatněno dle ceníku a dále je třeba počítat s dopravou mapy z archivu na skenovací pracoviště do Zdib. Výsledná cena je pak součtem všech tří položek – zpoplatnění dle ceníku mapové sbírky za jednorázové reprodukční právo + cena za skenování ve vyšším rozlišení + cena za dopravu originálu mapy ze sbírky do digitalizačního pracoviště ve Zdibech.