Mapové sady

Müllerova mapa Čech

Georeferencovaná vrstva, Zoomify, 3D model

Jan Kryštof Müller začal svou mapu Čech tvořit na základě císařského patentu v roce 1712. Mapa byla dokončena r. 1722, téměř rok po Müllerově smrti.

Z topografického hlediska se jedná o velmi bohatou mapu. Ke znázornění hor a řek není v legendě uvedena žádná poznámka: hory jsou na vytištěné mapě zakresleny pomocí perspektivních obrázků hor, ačkoliv v rukopisných předlohách jsou zobrazeny půdorysně, tj. svahovým tónováním. Výškové údaje se na této mapě nenachází. Vodní soustava je bohatě prokreslená a popsána.

Další podrobnosti

Müllerova mapa Moravy

Georeferencovaná vrstva, Zoomify, 3D model

Müllerovo mapové dílo v měřítcích větších než 1:200 000 patří na rozdíl od starších map k dílům, barvitě vypovídajícím o proměnách české a moravské krajiny na počátku 18. století. Pět desetiletí před prvním vojenským mapováním zachycuje podrobně krajinu Českých zemi s mnoha údaji zeměpisné, hospodářské, názvoslovné a kulturní povahy.

Další podrobnosti

Müllerova-Wielandova mapa Čech, 1 : 231 000, 1726

Georeferencovaná vrstva, Zoomify, 3D model

Další podrobnosti

I. vojenské mapování, 1 : 28 800, 1764-1768 a 1780-1783 (rektifikace)

Georeferencovaná vrstva, Zoomify

Další podrobnosti

Pruská vojenská mapa Saska a Čech, cca 1 : 35 000, 1778 - 1800

Georeferencovaná vrstva, Zoomify, 3D model

Vojenská mapa připisovaná pruskému kartografovi poručíku C. W. Hennertovi, zobrazuje operace pruských a rakouských vojsk na severočeském bojišti války o dědictví bavorské v roce 1778.

Další podrobnosti

II. vojenské mapování, 1 : 28 800, 1836 - 1852

Georeferencovaná vrstva, Zoomify, 3D model (zdroj dat: Cenia)

Další podrobnosti

Speciální mapy II. vojenského mapování, 1 : 144 000, 1842 - 1852

Georeferencovaná vrstva, Zoomify, 3D model

Další podrobnosti

III. vojenské mapování 1 : 25 000

Georeferencovaná vrstva, 3D model

O potřebě nového mapování rakouské monarchie definitivně rozhodly neúspěchy armády ve válce s Pruskem roku 1866. Více než sedmdesát let staré tzv. II. vojenské (Josefské) mapování se ukázalo jako zcela zastaralé. Mapovací akce z let 1869–1885 bývá běžně označována jako III. vojenské mapování.

Další podrobnosti

Speciální mapy III. vojenského mapování 1 : 75 000

Georeferencovaná vrstva, Zoomify, 3D model

Speciální mapa v měřítku 1:75 000 odvozená z topografických sekcí byla publikována relativně brzy po mapování v letech 1874–1880.

Další podrobnosti

Dra J. Bělohlava - Podrobné mapy zemí Koruny české, 1 : 75 000, 1909 - 1914

Zoomify

Geograf a kartograf Josef Bělohlav (1882, Bavorov – 1935, Praha) vystudoval geografii na pražské uni¬verzitě, kde krátce působil jako asistent Václava Švambery v geografickém ústavu. Většinu svého života byl ovšem nakladatelským redaktorem.

Další podrobnosti

Mapa Francie, Jean-Dominique Cassini, 1 : 86 400, 1756 - 1815

Georeferencovaná vrstva, Zoomify, 3D model

Podrobná mapa Francie ve středním měřítku představuje první mapu celistvého území opírající se o triangulační síť a rozsáhlá topografická měření. Jde o zásadní dílo francouzské i evropské kartografie, na jehož vzniku se podílely čtyři generace rodiny Cassini, především Cassini de Thury (Casinni III) a rovněž rodiny rytců. Po více než desetileté přípravě vycházelo celkem 182 listů postupně v letech 1756-1789 (pouze listy Bretaně a Guyenne byly vydány až v roce 1815).

Další podrobnosti

Vojensko-historická mapa Apeninského poloostrova a Alp, Bacler D´Alb, 1 : 1 100 000, 1792 - 1798

Georeferencovaná vrstva, Zoomify, 3D model

Vojensko-historická mapa Apeninského poloostrova a Alp ve středním měřítku, s podrobným popisem jednotlivých tažení od 29.září 1792 do 10.února 1798, zákresem vojenských operací, střetů a opevnění. Autorem mapy byl Bacler D´Albe, strategický poradce Napoleona Bonaparte a ředitel topografické kanceláře.

Další podrobnosti

Topographisch-Militaerische-Karte vom vormaligen Neu Ostpreusse, Johann Christoph von, 1 : 150 000, 1808

Celý název: Topographisch-Militaerische-Karte vom vormaligen Neu Ostpreussen, oder dem jetzigen Nördlichen Theil des Herzogthums Warschau nebst dem Russischen District.

Georeferencovaná vrstva, 3D model

Rusko 1830 1 : 430 000

1 mapa na 40 listech, 1 klad listů; podlepeno plátnem; 377,5 x 307 cm (nepravidelný tvar) na listech 48,5 x 71 cm (největší), složeno na 23,5 x 19 cm (největší); Mapový rám se stupňovým dělením, do rámu vložena zeměpisná síť. Se značkovým klíčem; Silniční mapa východní Evropy v malém měřítku. Mapa je patrně bezejmennou odvozeninou tzv. desetiverstové mapy Специальная карта западной части России в масштабе 10 верст в дюйме zhotovené po roce 1821 F.T. Schubertem. Místopis je germanizovaný, podrobně jsou zakresleny vodopis, hranice správních celků, sídla, poštovní stanice, celnice, silniční síť a továrny, nejsou zakresleny první železnice ze třicátých let 19.století. Nad rámec úrovně místopisu jsou připojeny fortifikační linie Bývalé ukrajinské linie mezi Orlikem na Dněpru a Petrivske a pozůstatky Traianova valu.

Georeferencovaná vrstva, 3D model

General-Karte von Europa in 25 Blättern, Scheda, Joseph von, 1 : 2 592 000, 1845 - 1847

Georeferencovaná vrstva, Zoomify, 3D model

Další podrobnosti

Generální mapa střední Evropy 1873-1876, příp. Generální mapa Rakousko-uherské monarchie 1873-1876

Georeferencovaná vrstva, Zoomify, 3D model

Další podrobnosti