< >

Království české. Volební mapa do říšského ...

Georeference
map
Otevřít
v MapCompareru