Nápověda

Dokumentace k softwaru pro zobrazení digitalizovaných map v 3D modelu

Aplikace se nachází na adrese http://www.chartae-antiquae.cz/cs/programs/wms3D a slouží pro zobrazení digitalizovaných map ve formátu WMS nebo TMS v 3D modelu.

Pokud je mapa uložena ve formátu Zoomify je potřeba nejprve použít aplikaci pro zpřístupnění starých map pomocí WMS.

Pro zobrazení mapy ve 3D používá aplikace knihovnu Cesium, která využívá WebGl, takže zobrazení není možné na starších internetových prohlížečích. V současnosti podporují WebGL všechny známější webové prohlížeče. Internet Explorer od verze 11, Mozilla Firefox od verze 4 a Google Chrome od verze 9. Většina prohlížečů podporuje WebGL již několik let.

Obr. 1: Úvodní stránka aplikace

Zobrazení WMS vrstvy ve 3D

Do formulářového políčka se zadá adresa WMS vrstvy a stiskem tlačítka se zkontroluje zda vrstva existuje a zobrazí se seznam vrstev, které na této adrese jsou k dispozici. Zároveň se testuje zda je potřeba použít proxy server nebo ne. To je z důvodů, že některé WMS servery nemají korektně nastavenou hlavičku s odpovědí a zadaná WMS vrstva by se nezobrazila. Další informace o tomto nastavení např. zde https://cs.wikipedia.org/wiki/CORS. Nevýhodou proxy je pomalejší prohlížení mapové vrstvy ve 3D, protože se data místo přímo z WMS adresy k uživateli přenáší ještě na náš server a potom teprve k uživateli.

Pokud je potřeba, políčko proxy se automaticky zaškrtne a stačí vybrat požadovanou vrstvu nebo vrstvy a stisknout tlačítko "Zobrazit ve 3D". Otevře se nové okno s 3D modelem a je možné mapovou vrstvu ve 3D prohlížet.

Obr. 2: Zobrazení WMS vrstvy ve 3D modelu

Zobrazení TMS vrstvy ve 3D

Do formulářového políčka se zadá cesta k TMS vrstvě, která musí mít dlaždice ve stejném formátu jako OpenStreetMap, jinak vrstva na modelu nezobrazí. Po zadání cesty stačí stisknout tlačítko "Zobrazit ve 3D" a mapa se otevře v novém okně s 3D modelem.