< >

II. vojenské mapování - Blatt zur ...

Georeferenced
map
Edit
georeference
Open in
MapComparer