Müller-Wieland´s map of Bohemia, 1 : 231 000, 1726

klad mapových listů Müllerova-Wielandova mapa Čech

Přehledka kladu listů. Kliknutím na list v přeheldce se dostanete na jeho detailní zobrazení.

Jan Kryštof Müller se vydání své mapy Čech nedožil, zemřel během příprav mapování Slezska, 21. června 1721. Korigováním otisků desek byl pověřen vojenský inženýr Jan Wolfgang Wieland.

Velká Müllerova mapa byla pro svůj formát velmi nepohodlná, proto byla vydána ve zmenšeném vydání. Redukci obstaral Müllerův pokračovatel Johann Wolfgang Wieland. Bylo zachováno Müllerovo rozdělení do 25 sekcí, ale ty byly zmenšeny na 4/7 původní velikosti, takže zmenšené mapy mají měřítko 1 : 231 000. Rytina je opět dílem Michala Kauffera a úhledně a citlivě vystihuje původní velkou Müllerovu mapu. Výzdoba zmenšeniny nedosahuje takové uměleckosti, její rytina nepochází z dílny Herze, ale autorem je Jeroným Sperling. Müllerova mapa je považována za nejnákladnější a největší dílo staré kartografie, které bylo vyhotoveno jednotlivcem.

WMS adresa: http://www.chartae-antiquae.cz/WMS/MWmapa/
TMS adresa: http://www.chartae-antiquae.cz/TMS/MWmapa/{z}/{x}/{y}