Special maps of 2rd Military Survey , 1 : 144 000, 1842 - 1852

klad mapových listů speciální mapy II. vojenského mapování

Přehledka kladu listů Čechy. Kliknutím na list v přeheldce se dostanete na jeho detailní zobrazení.

klad mapových listů speciální mapy II. vojenského mapování

Přehledka kladu listů Morava. Kliknutím na list v přeheldce se dostanete na jeho detailní zobrazení.

Speciální mapa Království českého v měřítku 1 : 144 000 obsahuje 38 mapových listů a 1 list s kladem a označením listů. Kresba originálů byla provedena v letech 1842-1852. První výtisky všech listů byly vydány v letech 1847-1860. Zmenšená kresba obsahu mapových sekcí 1 : 28 800 byla pořízena tak, že před konstrukcí listů 1 : 144 000 musely být rohy mapových sekcí 1:28 000, určené v gusterberském systému, přepočteny do systému svatoštěpánského. Mapové listy jsou označeny římskými číslicemi po vrstvách od západu k východu. Nejsevernější listy jsou označeny 1a a 1b. Na listě 1b je umístěn název mapy. Na listě 32 je seznam značek, na listě 33 seznam okresů s počtem obyvatel, na listech 35 a 38 je seznam 120 trigonometrických bodů s nadmořskými výškami udanými na setiny víd. sáhů a na listě 36 je klad listů. Terén je znázorněn šrafováním podle Lehmannovy metody. Rámy listů jsou rozděleny po 1' zeměpisné délky a šířky. Mapové listy byly opravovány a doplňovány a podle poptávky znovu vydávány až do roku 1881.

Speciální mapa Markrabství moravského a částí Vévodství slezského v měřítku 1 : 144 000 o 19 mapových listech byla zpracována obdobným způsobem jako mapa Čech. Všech 19 listů s přehledem vyšlo tiskem v roce 1844.

Text: František BOGUSZAK – Jan CÍSAŘ: Mapování a měření českých zemí od poloviny 18. století do počátku 20. století, Praha 1961, str 18

WMS adresa: http://www.chartae-antiquae.cz/WMS/Military2_144/
TMS adresa: http://www.chartae-antiquae.cz/TMS/Military2_144/{z}/{x}/{y}